gabn


gabn
(A.)
[ ﻦﺒﻏ ]
kazıklama, alışverişte aldatma.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • GABN — Aldatmak. Hud a. * Noksan etmek, noksanlaştırmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • GABN-I FÂHİŞ — Bir alışverişde veyahut ticari anlaşmada taraflardan birisinin nisbetsiz şekilde fazla aldanması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MAGBUN — (Gabn. dan) Alışverişte aldanmış olan. * Şaşkın. Şaşırmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUGABENE — (Gabn. dan) İki taraf birbirini aldatma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTEGABIN — (Gabn. den) Birbirini aldatan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEGABÜN — (Gabn. dan) Karşılıklı aldatma. Aldanma veya aldanmanın zuhuru …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • gabin — is., esk., Ar. ġabn 1) Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hile yapma 2) huk. Edimler arasında açık oransızlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HIYAR-I TAĞRİR — Âkitlerden birinin diğer taraftan aldatılarak bir malı gabn ı fâhiş ile satmasından veya satın almasından dolayı satış muamelesini fesh hususunda muhayyer olmasıdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük